Kết thúc phép màu kinh tế Đông Á?Sự phục hồi nhanh chóng của các nền kinh tế mới nổi đã tương phản với sự phục hồi chậm chạp ở các nền kinh tế tiên tiến của Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên, gần đây, cuộc nói chuyện là một sự làm sáng tỏ tuyệt vời về câu chuyện thị trường mới nổi. Đặc biệt, Trung Quốc đã trở thành một nguồn gây lo ngại, với dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại và giá cổ phiếu giảm. Về cơ bản hơn, người ta lập luận rằng Đông Á đang bắt đầu tấn công vào vùng đệm của bẫy thu nhập trung bình. Các vấn đề này chỉ là một đòn roi hay thế giới đã bị cuốn theo một phép màu kinh tế?

Được quay tại Trận chiến ý tưởng, các diễn giả là Daniel Ben-Ami, nhà văn tài chính và kinh tế, tác giả của Ferraris For All: Để bảo vệ tiến bộ kinh tế và Chủ nghĩa tư bản hèn nhát; Shaun Breslin, giáo sư chính trị quốc tế, Đại học Warwick, cộng sự, Chương trình Chatham House Châu Á, Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia; Jeanne Marie-Gescher, tác giả, All Under Heaven: Trung Quốc, giấc mơ về trật tự, cố vấn và diễn giả về Trung Quốc cho các doanh nghiệp toàn cầu, các nhà tư tưởng và các tổ chức khác; Giáo sư Alan Hudson, giám đốc lãnh đạo và các chương trình chính sách công, Đại học Oxford, giáo sư thỉnh giảng, Đại học Giao thông Thượng Hải; Charles Nishikawa, cố vấn quản lý, Across Associates Tư vấn, giảng viên, Đại học Mejiro. Chủ tịch là Rob Lyons, người triệu tập, Diễn đàn Kinh tế Ý tưởng.

Giúp chúng tôi chú thích và dịch video này!

http://amara.org/v / 32Kk /

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.