ICAFIS_ Viet Nam Aquaculture 2019Trung tâm ICAFIS hỗ trợ cùng các đối tác tổ chức hội chợ quốc tế thủy sản – Aquaculture 2019 tại Cần Thơ, từ ngày 16 – 18/10/2019.

Hoang Gia News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Call Now