Hướng dẫn 03 cách chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng

by adminhoanggia


Hướng dẫn 03 cách chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng

Hướng dẫn 03 cách chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Quy định về chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng

Theo Điều 115 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng, trợ cấp bảo hiểm xã hội như sau:

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển đến nơi ở khác trong nước có nguyện vọng được hưởng bảo hiểm xã hội ở nơi cư trú mới thì có đơn gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Hướng dẫn 03 cách chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng

2.1. Nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội

Nộp mẫu số 14-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH đến cơ quan BHXH cấp huyện bằng hình thức:

– Nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

– Nộp qua bưu điện.

>> Tải mẫu số 14-HSB tại đây:
tv Mẫu số 14-HSB

* Hướng dẫn viết mẫu số 14-HSB:

(1)  Ghi đầy đủ họ và tên của người hưởng;

(2) Ghi số điện thoại. Trường hợp người lao động không có điện thoại thì có thể ghi số điện thoại của người thân khi cần liên lạc kèm theo họ và tên, mối quan hệ với người đó;

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang cư trú của người có yêu cầu giải quyết: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố; trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác làm đơn và thủ tục thì ghi địa chỉ của người được ủy quyền;

(4) Trường hợp người được ủy quyền là người làm đơn thì ghi rõ: “Tôi là …. được ủy quyền làm đơn” còn không thì để trống. Ví dụ: Tôi là Nguyễn Văn A được ủy quyền làm đơn”; đồng thời nộp kèm theo Giấy ủy quyền.

(5) Đánh dấu vào nội dung yêu cầu giải quyết và ghi cụ thể các thông tin.

(6) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời điểm hưởng lương hưu hoặc bị mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ thì bổ sung giải trình trong thời gian nộp hồ sơ chậm có xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích hoặc chấp hành hình phạt tù giam không (nếu có thì ghi cụ thể thời gian xuất cảnh trái phép, bị tuyên bố mất tích hoặc thời gian chấp hành hình phạt tù giam) hoặc nêu rõ mất giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ và cam kết chịu trách nhiệm về nội dung giải trình.

(7) Trường hợp có yêu cầu khác thì ghi rõ nội dung yêu cầu và các thông tin liên quan đến yêu cầu giải quyết, ví dụ: Trường hợp không thống nhất thông tin về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh giữa chứng minh nhân dân /hộ chiếu/căn cước công dân và hồ sơ hưởng, chờ hưởng BHXH thì ghi rõ không thống nhất về thông tin gì kèm theo bản sao chứng minh nhân dân/hộ chiếu căn cước công dân.

(8) Địa chỉ nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, nơi cư trú mới di chuyển đến: Ghi rõ số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. Trường hợp đã xác định được điểm chi trả tại nơi đề nghị nhận thì ghi rõ.

(9) Đánh dấu vào các ô tương ứng để chọn hình thức nhận tiền lương hưu, trợ cấp.

Nếu nhận trợ cấp một lần bằng tiền mặt thì đánh dấu tiếp để chọn nơi nhận là tại cơ quan BHXH hay thông qua tổ chức dịch vụ BHXH; nếu nhận thông qua tài khoản ATM thì ghi bổ sung số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản.

(10) Trường hợp nộp hồ sơ chậm hơn so với thời hạn quy định thì nêu rõ lý do nộp chậm.

2.2.  Chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng thông qua ứng dụng VssID

– Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản VssID.

Hướng dẫn 03 cách chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng

– Bước 2: Chọn mục “Dịch vụ công” ở góc dưới màn hình.

– Bước 3: Chọn mục “Chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH”.

Hướng dẫn 03 cách chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng

– Bước 4: Điền thông tin theo yêu cầu, bao gồm nơi cư trú mới muốn nhận lương hưu hàng tháng  và nhấn “Gửi”.

2.3. Chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng thông qua Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam

– Bước 1: Truy cập vào đường link sau đây và đăng nhập tài khoản giao dịch điện tử: 

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index

Hướng dẫn 03 cách chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng

– Bước 2: Chọn ô “Kê khai hồ sơ”

Hướng dẫn 03 cách chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng

– Bước 3: Chọn thủ tục “Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng”.

Hướng dẫn 03 cách chuyển nơi hưởng lương hưu hàng tháng

– Bước 4: Điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, bao gồm nơi cư trú mới muốn nhận lương hưu hàng tháng.

– Bước 5: Nhập mã kiểm tra và chọn “Xác nhận”.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.nguồn: thư viện pháp luật

You may also like