Hội nghị thường niên CJEB 2018 tại Tokyo – Nhóm I: Những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tếVào ngày 28 tháng 5 năm 2018, Trung tâm Kinh tế và Kinh doanh Nhật Bản (CJEB) tại Trường Kinh doanh Columbia, đã tổ chức Hội nghị Tokyo thường niên, với tiêu đề “Nhật Bản với tư cách là …

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *