Giám đốc điều hành của EY trong nhiệm vụ của ban cố vấn kinh tế của TrumpGiám đốc điều hành EY Mark Weinberger nói với CBS News về những gì ban lãnh đạo doanh nghiệp của Donald Trump hy vọng sẽ đạt được.

Hoang Gia News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Call Now