Giám đốc điều hành của EY trong nhiệm vụ của ban cố vấn kinh tế của TrumpGiám đốc điều hành EY Mark Weinberger nói với CBS News về những gì ban lãnh đạo doanh nghiệp của Donald Trump hy vọng sẽ đạt được.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published.