GDP bình quân đầu người của các nước xã hội chủ nghĩa (1984 ~ 2018)Vẫn còn năm nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới: Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Cuba và Lào. Vì vậy, chúng ta hãy xem GDP bình quân đầu người của các nước xã hội chủ nghĩa này trong video này.

Âm nhạc: Lời nguyền của Scarab Kevin MacLeod (unsetech.com)
Được cấp phép theo Creative Commons: Bằng giấy phép Attribution 3.0
http: //creativecommons.org/licenses/b …

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *