FKP 2019 05 16 – Rủi ro, khả năng phục hồi và cải cách: Hệ thống tài chính của Indonesia năm 2019


[Free and Open for Public]

Diễn đàn Kajian Pembangunan (FKP) được tổ chức bởi LPEM FEB UI

“Rủi ro, khả năng phục hồi và cải cách: Hệ thống tài chính của Indonesia năm 2019”
Febrio Kacaribu (LPEM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia)

Tóm tắt: Indonesia đã quản lý tốt những thách thức phức tạp của nền kinh tế toàn cầu. Dòng vốn của đất nước ra vào năm 2018 nhỏ hơn trong thời kỳ Taper Tantrum năm 2013; đồng rupiah đã lấy lại phần lớn giá trị đã mất vào tháng 1 năm 2019; thị trường chứng khoán Indonesia đã vượt trội so với các thị trường cùng ngành; tăng trưởng dự báo vẫn ổn định; lạm phát ở mức thấp; tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở dưới mức trung bình trong 5 năm; niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp rất vững chắc; và ngân sách chính phủ đã được cải thiện thông qua mức thâm hụt nhỏ hơn và chi phí đi vay rẻ hơn. Nhưng rủi ro đáng kể vẫn còn. Hội thảo này sẽ đánh giá những rủi ro này và đánh giá tính đầy đủ của khuôn khổ quản lý khủng hoảng của Indonesia, tìm hiểu cách thức khuôn khổ có thể được cải thiện và những cải cách có thể được thực hiện để làm sâu sắc hơn hệ thống tài chính của Indonesia, tăng cường khả năng phục hồi tài chính và thúc đẩy triển vọng tăng trưởng dài hạn.

Hội thảo dựa trên bài báo được đăng trên Bản tin Nghiên cứu Kinh tế Indonesia (BIES) Khảo sát về những phát triển gần đây:

Rủi ro, khả năng phục hồi và cải cách: Hệ thống tài chính của Indonesia vào năm 2019 của Adam Triggs, Febrio Kacaribu và Jiao Wang (2019)

Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019

14: 00-15: 30

Tòa nhà Ali Wardhana Tầng 7
Giao diện người dùng LPEM FEB
Jl. Salemba Raya số 4

Jakarta, Jakarta 10430 Để truy cập tài liệu thuyết trình, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi: www.fkpindonesia.org

#IndoFKP # Chính sách #Indonesia # Phát triển #Indonesia #IndonesiaProject

Bản quyền ANU Indonesia Project 2018

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *