Tất cả thời gian của sự kiện được hiển thị dựa trên múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh.