EU – Hỗ trợ Liên quan đến Thương mại Sri LankaEU – Sri Lanka Hội thảo Hỗ trợ Liên quan đến Thương mại về
Hiệp định Thương mại Quốc tế: Các lựa chọn chính sách cho Sri Lanka.
Bài phát biểu của
Deshamanya Tiến sĩ Indrajit Coomaraswamy
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka
Ngày 25 tháng 9 năm 2019.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *