Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%

[ad_1]

Chiều nay (15/6), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Trình cổ đông thông qua việc chuyển sàn sang HoSE, mục tiêu lợi nhuận hơn 3.200 tỷ

Tại cuộc họp, HĐQT SHB đã trình cổ đông thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của SHB sang Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chuyển đăng ký niêm yết, lựa chọn đơn vị tư vấn,…

Năm 2020, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 408.448 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2019; huy động vốn tăng 16% đạt 334.636 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 15% đạt 306.122 tỷ. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 3.268 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019. 

Dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, thoái vốn tại SHB FC

SHB mới đây đã hoàn thành việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ, nâng tổng số vốn điều lệ tại ngày 6/5/2020 lên 17.558 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết, trong quý 3 và quý 4 năm nay, SHB sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận năm 2019 với tỷ lệ 10%. Theo đó, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 19.313 tỷ đồng. 

Với số vốn được tăng thêm, SHB sẽ dùng 400 tỷ đồng để đầu tư vào công nghệ, TSCĐ để phát triển mạng lưới kinh doanh; hơn 1.300 tỷ đồng còn lại được dùng để mở rộng quy mô cho vay. 

Đáng chú ý, HĐQT SHB cũng trình cổ đông về việc thoái vốn của SHB tại Công ty tài chính SHB FC cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. HĐQT sẽ chủ động quyết định tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài theo đề án thành lập Công ty đã được NHNN chấp thuận.

Ban lãnh đạo cho rằng, khi có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào SHB FC sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho cả SHB và công ty SHB FC. Theo đó, việc thoái vốn sẽ đem lại cho cổ đông và ngân hàng nguồn thặng dư đáng kể, đồng thời nâng cao uy tín, hình ảnh của SHB. Nhà đầu tư chiến lược cũng sẽ trở thành cầu nối để SHB mở rộng các hoạt động khác của ngân hàng ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó, với sự tham gia của NĐT chiến lược nước ngoài, SHB FC sẽ nâng cao được năng lực quản trị, điều hành với việc tham gia trực tiếp của đối tác nước ngoài có kinh nghiệm tại các thị trường phát triển;…

Bâu bổ sung thành viên HĐQT

SHB cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Quang Huy vì lý do cá nhân của ông Huy; miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Hoạt và ông Nguyễn Hữu Đức và điều chỉnh cơ cấu của BKS. 3 thành viên của BKS mới sẽ là ông Phạm Hòa Bình, bà Lê Thanh Cẩm, bà Phạm Thị Bích Hồng.

Để đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT, SHB cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, thay thế cho ông Đỗ Quang Huy. HĐQT SHB đã thống nhất giới thiệu bà Nguyễn Thị Hoạt vào vị trí này

(tiếp tục cập nhật)

[ad_2]
Nguồn: cafef.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published.