Đối thoại về tương lai của nền kinh tế Thái LanNgày 2: 30 tháng 8, 2017

Tiến sĩ Somkiat Tangkitvanich, Chủ tịch, Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan
Tiến sĩ Supavud Saicheua, Phatra Securities

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *