Điều tốt nhất và tồi tệ nhất năm 2018, cũng như, theo sau tiềnTuần này chúng tôi đã đánh giá nhanh về những gì tốt nhất và tồi tệ nhất của năm 2018. Từ việc gọi cả hai điều chỉnh, nhưng giao dịch một cách rất tầm thường.

Tôi cũng xem xét số tiền còn thiếu từ các thị trường gây ra độ dốc của Điều chỉnh Q4 và tại sao không lắng nghe phân tích cơ bản của các nhà giao dịch kỹ thuật, gợi ý, họ chỉ nói về cuốn sách của họ. Nói cách khác, bỏ qua các câu chuyện được sử dụng để khiến bạn xúc động và thực hiện các giao dịch mà bạn không nên.

Cuối cùng, tôi đã giới thiệu nhà phân tích mới David Zanoni và chúng tôi đã thảo luận khi nào và làm thế nào để đầu tư, và sử dụng Micron như một ví dụ về những gì xảy ra khi một thị trường mỏng gặp một câu chuyện lớn, gợi ý, Micron đã bị nghiền nát.

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *