Điều kiện, hồ sơ, thủ tục giảm mức đóng BHXH từ 15/7/2020

[ad_1]

Điều kiện giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 22 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hàng tháng, người sử dụng lao động đóng 0,5% quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Xem thêm: Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020

Tuy nhiên, theo điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2020, người sử dụng lao động được đề xuất đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,3% quỹ tiền lương tháng đóng BHXH nếu đáp ứng được 03 điều kiện dưới đây:

– Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;

– Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất;

– Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Lưu ý: Người sử dụng lao động phải hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Doanh nghiệp được giảm mức đóng BHXH bắt buộc

Doanh nghiệp được giảm mức đóng BHXH bắt buộc (Ảnh minh họa)

 

Hồ sơ đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm xã hội

Điều 6 Nghị định này quy định hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

– Văn bản đề nghị quy định (theo mẫu);

– Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động được thực hiện bởi tổ chức đánh giá an toàn, vệ sinh lao động.

 

Thủ tục giảm mức đóng BHXH từ 15/7/2020

Cũng theo Nghị định 58, cụ thể Điều 8, người sử dụng lao động có nhu cầu áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Bước 2. Giải quyết hồ sơ

Trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai:

– Gửi văn bản đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị đánh giá về tình hình chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động;

– Đăng tải thông tin của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để lấy ý kiến rộng rãi trong vòng ít nhất 10 ngày;

– Tổ chức thẩm định, quyết định việc áp dụng mức đóng mới thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; gửi hoặc trả kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường bưu điện cho doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức thực hiện.

Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường thì phải trả lời cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Nếu được đóng chấp nhận thì thời hạn thực hiện mức đóng thấp hơn là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.

Trong vòng 60 ngày trước ngày hết hạn áp dụng mức đóng thấp hơn, nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu thì lập tiếp 01 bộ hồ sơ và thực hiện đề nghị theo trình tự nêu trên.

Trên đây là những thay đổi liên quan đến mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian tới. Dù đóng với mức thấp hơn, quyền lợi liên quan đến chế độ tai nạn lao động của người lao động vẫn không thay đổi. Xem chi tiết tại đây:

>> Chế độ tai nạn lao động: Những quyền lợi ít người biết


[ad_2]
Nguồn: luatvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *