“Điều gì sẽ chống lại cuộc suy thoái lớn trong thương mại toàn cầu”⏰ Hãy nói chuyện 💬 về những trường hợp khẩn cấp mà # cầu thủ 🌍 # kinh tế ⚙️ phải đối mặt
# Covid19 🦠 #outbreak khiến hầu hết các nhà hoạch định chính sách và chính phủ phải thử thách vì cho đến gần đây, nhiều người vẫn tự mãn về tác động kinh tế tiềm tàng 📉 của coronavirus #crisis, hy vọng nó sẽ ngắn gọn, hạn chế và dành riêng cho Trung Quốc. Bây giờ khi chúng tôi nhận ra rằng nó đang tạo ra một #shock toàn cầu, chúng tôi vẫn mong đợi nó sẽ ngắn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu sự gián đoạn kinh tế 🧮 có tác động lâu dài❓

Nó đặc biệt có liên quan khi chúng tôi thấy nó thúc đẩy các xu hướng khác vốn đang làm suy yếu # cầu_lớp – phân mảnh ✂️của các chuỗi # hỗ trợ quốc tế, làm giảm 📉 tính linh động của các doanh nghiệp toàn cầu và là cơ hội lâu dài cho những người ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ lớn hơn⛔️.

📣 Đại dịch coronavirus có thể trở thành cái đinh trong quan tài đối với nền kinh tế và thương mại toàn cầu như chúng ta biết không❓

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *