Diễn đàn Tư pháp thế giới IV | Lợi thế cạnh tranh: Thu hút đầu tư thông qua luật pháp mạnh mẽDiễn đàn Tư pháp thế giới IV | Lợi thế cạnh tranh: Thu hút đầu tư thông qua luật pháp mạnh mẽ

Được điều hành bởi Patrick Kilbride, Giám đốc điều hành, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Bộ phận Châu Mỹ và Liên minh cho Luật pháp. Các thành viên tham gia hội thảo bao gồm Rolf Atler, Giám đốc, Ban Quản trị & Phát triển Lãnh thổ, Tổ chức Hợp tác & Phát triển Kinh tế; Hernando José Gómez, người đứng đầu Colombia trong Lực lượng đặc nhiệm FTA Hoa Kỳ-Colombia; David Lorello, Đối tác tại Covington & Burlington; Elizabeth Morrissey, Đối tác quản lý, Kleiman International; John Edwin Mroz, Chủ tịch & Giám đốc điều hành, Viện EastWest; Scott Scherer, Phó Chủ tịch Chính sách điều tiết chiến lược, Tập đoàn Boeing Capital; và David Torstensson, Phó Chủ tịch, Pugatch Consilium.

THẾ GIỚI JUSTICE FORUM IV | 8-11 THÁNG 7 NĂM 2013 | HUYỀN THOẠI, HÀ LAN
Diễn đàn Tư pháp Thế giới đã quy tụ hơn 550 nhà lãnh đạo toàn cầu, các nhà lãnh đạo kinh doanh và phi lợi nhuận, doanh nhân xã hội, nhà thực hành phát triển, nhà báo, nhà lãnh đạo quân sự và các chuyên gia pháp lý từ hơn 100 quốc gia để giải quyết các vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, công nghệ, chuỗi cung ứng, quyền của phụ nữ, tự do ngôn luận, và nhiều hơn nữa. Diễn đàn được tổ chức bởi Dự án Tư pháp Thế giới (WJP), một tổ chức độc lập hoạt động để thúc đẩy sự thống trị của pháp luật trên toàn thế giới.

DỰ ÁN JUSTICE THẾ GIỚI:
Dự án Tư pháp Thế giới (WJP) là một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận hoạt động nhằm thúc đẩy sự thống trị của pháp luật trên toàn thế giới. Những nỗ lực đa quốc gia, đa lĩnh vực của chúng tôi được dành riêng để phát triển các chương trình thực tế ở cấp cộng đồng, tăng nhận thức cộng đồng về khái niệm và thực hành pháp quyền và kích thích cải cách chính phủ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.wworldjusticeproject.org

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *