DBS Macro Insights – Chiến tranh thương mại và Ấn Độ – Ý nghĩaXung đột thương mại và chính sách bảo hộ thống trị các câu chuyện toàn cầu. Ở giữa này, chúng tôi thảo luận về những phát triển về tranh chấp thương mại Mỹ-Trung có ý nghĩa gì đối với nền kinh tế và thị trường Ấn Độ. Thu hẹp lại trong kỳ vọng thương mại toàn cầu là rủi ro thích hợp cho thương mại Ấn Độ, ngay cả khi sức khỏe trong nước có thể giúp hóa giải một số điểm yếu này. Đọc báo cáo đầy đủ ở đây – go.dbs.com/2mhaEHF

Hoang Gia News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *