Đầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở UkraineUkraine cần thu hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài để thấy tăng trưởng kinh tế đáng kể theo Hội đồng Đầu tư Quốc gia Ukraine.
_
Theo dõi tiếng Anh UATV:

Facebook: https://www.facebook.com/UATVEN
Twitter: https://twitter.com/UATV_en
Instagram: https://www.instagram.com/uatv.en
Trung bình: https://medium.com/@UATV_English

Hoang Gia News

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Translate »

Call Now