1. Loại nội dung:

 

Đấu giá

 

 

2. Tên đơn vị đấu giá:

 

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

 

19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

4. Địa điểm bán đấu giá:

 

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh. Số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

5. Tên đơn vị có tài sản:

 

Ủy ban nhân dân phường Đakao

 

 

6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

 

58B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

7. Nội dung tài sản bán:

 

Đấu giá xe ô tô tải (Pickup cabin kép), biển số 51A-4136, nhãn hiệu Ford, số loại Ranger 2AW, màu trắng, số máy WLAT-727211, số khung THDFDCMRRD6R04991, do Việt Nam sản xuất năm 2006, 05 chỗ ngồi và thể tích làm việc của động cơ 2.499cm3.

 

 

8. Thời gian bán hồ sơ

 

từ ngày: 13-02-2023 08:00 đến ngày: 21-02-2023 17:00

 

 

9. Thời gian xem tài sản

 

từ ngày: 16-02-2023 08:00 đến ngày: 17-02-2023 17:00

 

 

10. Thời gian bán đấu giá:

 

24-02-2023 15:30

 

 

11. Số điện thoại liên hệ:

 

38.115.845

 

 

12. Địa chỉ Email:

 

ttdgts.stp@tphcm.gov.vn

 

 

13. Mã chuyển khoản:

 

daugiatphcm2430902

 

 

Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia

 

You may also like