1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


4. Địa điểm bán đấu giá:

Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

123 Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi; số loại Jolie VB2WLNHEYVT; số máy: 4G63R-Z05573; số khung: RLA00VB2W-51001913; sản xuất tại Việt Nam năm 2005 và đưa vào sử dụng năm 2005, 08 chỗ ngồi.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 26-04-2023 08:00 đến ngày: 16-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 11-05-2023 08:00 đến ngày: 12-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

19-05-2023 09:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0835052736


12. Địa chỉ Email:

sutudeki@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

THUATHIENHUE1704012023


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like