1. Loại nội dung:

Đấu giá tài sản thanh lý do Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ chuyển giao (Lần 4)


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt: lacvietauction.vn hoặc lvo.vn.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND huyện Lạc Thuỷ.


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Khu 3, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Parejo; nhãn hiệu: Mitsubishi; số loại: Parejo; loại xe: Ô tô con; màu sơn: Xám; số chỗ ngồi: 07 chỗ; nước sản xuất: Việt Nam; số khung: RLA00V33V51000100; Số máy: 6G72-RT4253.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 26-04-2023 08:00 đến ngày: 12-05-2023 11:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 10-05-2023 00:00 đến ngày: 11-05-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

17-05-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0985410246


12. Địa chỉ Email:

tuvandaugiahoabinh@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

CONG TY DAU GIA HOP DANH HOA BINH XANH 192604


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like