1. Loại nội dung:

Đấu giá Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn là 01 (Một) xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI; loại xe : ô tô con; số loại XPANDER; màu sơn: trắng; BKS: 30F-901.32; Số máy: 4A91GY9625; s


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn


4. Địa điểm bán đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng (Tầng 02 Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)


5. Tên đơn vị có tài sản:

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Phố Nguyễn Chí Thanh, khu tái định cư và dân cư Nam thành phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn là 01 xe ô tô nhãn hiệu MITSUBISHI; loại xe: ô tô con; số loại XPANDER; màu sơn: trắng; biển số 30F-901.32.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 27-04-2023 07:30 đến ngày: 16-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 15-05-2023 07:30 đến ngày: 16-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

19-05-2023 10:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0911303266


12. Địa chỉ Email:

daugiavinhhung@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

congtydaugiahopdanhvinhhung672742023


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like