1. Loại nội dung:

Đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô nhãn hiệu FORD ESCAPE do Thanh tra tỉnh Hoà Bình chuyển giao (Lần 4)


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Bình Xanh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt: lacvietauction.vn hoặc lvo.vn


5. Tên đơn vị có tài sản:

Thanh tra tỉnh Hoà Bình


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 170, đại lộ Thịnh Lang, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá xe ô tô nhãn hiệu FORD ESCAPE; nhãn hiệu FORD; số loại ESCAPE; loại xe ô tô con; màu sơn ghi vàng; số chỗ ngồi 05 chỗ; nước sản xuất Việt Nam; năm sản xuất và đưa vào sử dụng 2006; số khung: FVLFHBMERP6Y04472; số máy AJ410465.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 26-04-2023 08:00 đến ngày: 12-05-2023 11:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 10-05-2023 00:00 đến ngày: 11-05-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

17-05-2023 10:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0985410246


12. Địa chỉ Email:

tuvandaugiahoabinh@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

CONG TY DAU GIA HOP DANH HOA BINH XANH 202604


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like