1. Loại nội dung:

Đấu giá 01 xe ô tô bán tải nhãn hiệu FORD RANGER; số loại: RANGER2AW; biển kiểm soát: 20B-2537; nước sản xuất: Việt Nam; màu sơn: Đỏ – vàng; số khung: THDFDCMRRD4D03145; số máy: WLAT478897; năm sản xuất: 2004


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 7, đường Cách mạng tháng tám, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên


5. Tên đơn vị có tài sản:

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 350, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá xe ô tô bán tải nhãn hiệu FORD RANGER, biển số 20B-2537.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 08-03-2023 08:30 đến ngày: 21-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 13-03-2023 08:00 đến ngày: 14-03-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

24-03-2023 08:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0977677588


12. Địa chỉ Email:

ducanh.ictu@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

trungtamdichvudaugiataisanthainguyen0603


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like