1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

6/4 Mạc Thái Tổ, tổ 43 Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trang Thông tin điện tử đấu giá trực tuyến daugiabtn.com của Công ty đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam


5. Tên đơn vị có tài sản:

Công ty Điện lực Kon Tum


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

184 Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Việt Nam


7. Nội dung tài sản bán:

VTTB, CTĐT thanh lý năm 2023 đợt 1 (chi tiết danh mục đính kèm)


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-03-2023 09:00 đến ngày: 24-03-2023 11:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 20-03-2023 09:00 đến ngày: 23-03-2023 16:00


10. Thời gian bán đấu giá:

27-03-2023 14:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02437820483


12. Địa chỉ Email:

dgtsbactrungnam@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

bactrungnam383093


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like