1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đấu giá Việt Nam CN TP HCM


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

108 Hoa Cúc,Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM


4. Địa điểm bán đấu giá:

108 Hoa Cúc,Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP HCM


5. Tên đơn vị có tài sản:

Phòng Văn hóa và Thông tin Quận Tân Phú


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

70A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu được xử lý theo Quyết định số 7507/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND Quận Tân Phú (có danh mục tài sản đính kèm).


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 27-04-2023 08:00 đến ngày: 12-05-2023 16:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 09-05-2023 08:00 đến ngày: 11-05-2023 16:00


10. Thời gian bán đấu giá:

15-05-2023 10:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02835174055


12. Địa chỉ Email:

daugiavnhcm@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

daugiahopdanhdaugiavietnamcntphcm1922604


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like