1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM


4. Địa điểm bán đấu giá:

Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM


5. Tên đơn vị có tài sản:

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 929 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản không có nhu cầu sử dụng cần thanh lý thuộc quyền sở hữu của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 13-03-2023 08:00 đến ngày: 20-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 16-03-2023 08:00 đến ngày: 17-03-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

23-03-2023 08:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0707021031


12. Địa chỉ Email:

daugiavanthanhan@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

vanthanhan2020903


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like