1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Nguyễn Thành Tạo


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 3, Lê Lai, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang


4. Địa điểm bán đấu giá:

265 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang


5. Tên đơn vị có tài sản:

CÔNG AN HUYỆN TỊNH BIÊN


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

khóm Hòa Hưng , thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân gồm: Ba lô, quần áo, giày dép, vải, phụ tùng ô tô,… (kèm bảng kê khai chi tiết).


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-02-2023 07:30 đến ngày: 06-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 07-03-2023 07:30 đến ngày: 08-03-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

09-03-2023 09:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0942224989


12. Địa chỉ Email:

taodaugiaangiang@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Congtydaugiahopdanhnguyenthanhtao101702


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like