1. Loại nội dung:

 

Đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất) cơ sở nhà, đất cũ thuộc Sở Xây dụng và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, vă

 

 

2. Tên đơn vị đấu giá:

 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

 

 

3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

 

Số 211 Trần Hưng Đạo, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

 

4. Địa điểm bán đấu giá:

 

Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

 

 

5. Tên đơn vị có tài sản:

 

Sở Tài chính tỉnh Kon Tum

 

 

6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

 

200 Phan Chu Trinh, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

 

7. Nội dung tài sản bán:

 

Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Cơ sở nhà, đất cũ thuộc Sở Xây dụng và Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kon Tum để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.

 

 

8. Thời gian bán hồ sơ

 

từ ngày: 13-02-2023 07:00 đến ngày: 06-03-2023 10:00

 

 

9. Thời gian xem tài sản

 

từ ngày: 20-02-2023 07:00 đến ngày: 28-02-2023 17:00

 

 

10. Thời gian bán đấu giá:

 

09-03-2023 09:00

 

 

11. Số điện thoại liên hệ:

 

02603911069

 

 

12. Địa chỉ Email:

 

ttdaugiakt@gmail.com

 

 

13. Mã chuyển khoản:

 

ttdvdgtskontum271302

 

 

Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia

 

You may also like