Đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất

by adminhoanggia

 

1. Loại nội dung:

 

Đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 301 đường Bạch Đằng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

2. Tên đơn vị đấu giá:

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH BÌNH ĐỊNH

 

 

3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

 

Số 120 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

4. Địa điểm bán đấu giá:

 

Hội trường UBND phường Trần Hưng Đạo, số 281 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

5. Tên đơn vị có tài sản:

 

SỞ TÀI CHÍNH BÌNH ĐỊNH

 

 

6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

 

Số 181 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 

 

7. Nội dung tài sản bán:

 

Đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất tại cơ sở nhà, đất số 301 đường Bạch Đằng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Diện tích đất: 144,4m2; diện tích sàn xây dựng: 327,2m2.

 

 

8. Thời gian bán hồ sơ

 

từ ngày: 16-02-2023 08:00 đến ngày: 01-03-2023 16:30

 

 

9. Thời gian xem tài sản

 

từ ngày: 16-02-2023 08:00 đến ngày: 01-03-2023 16:00

 

 

10. Thời gian bán đấu giá:

 

04-03-2023 10:00

 

 

11. Số điện thoại liên hệ:

 

0935377713

 

 

12. Địa chỉ Email:

 

daugiabinhdinh@gmail.com

 

 

13. Mã chuyển khoản:

 

binhdinh150702

 

 

Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia

You may also like