Đấu giá quyền sử dụng 5 thửa đất ở tại xã Trung Trạch

by adminhoanggia

 

1. Loại nội dung:

 

Đấu giá

 

 

2. Tên đơn vị đấu giá:

 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

 

 

3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

 

52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình

 

 

4. Địa điểm bán đấu giá:

 

UBND xã Trung Trạch

 

 

5. Tên đơn vị có tài sản:

 

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch

 

 

6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

 

Đường Nguyễn Tất Thành, tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

 

 

7. Nội dung tài sản bán:

 

Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 05 thửa đất ở tại xã Trung Trạch.

 

 

8. Thời gian bán hồ sơ

 

từ ngày: 15-02-2023 07:30 đến ngày: 03-03-2023 16:30

 

 

9. Thời gian xem tài sản

 

từ ngày: 27-02-2023 08:00 đến ngày: 28-02-2023 16:00

 

 

10. Thời gian bán đấu giá:

 

06-03-2023 08:00

 

 

11. Số điện thoại liên hệ:

 

0906505848

 

 

12. Địa chỉ Email:

 

phuongphuc67@gmail.com

 

 

13. Mã chuyển khoản:

 

TTĐG quangbinh1161302

 

Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia

You may also like