1. Loại nội dung:

Đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất, diện tích: 212 m2 (73 m2 và 139 m2), cùng thuộc thửa đất số 265, tờ bản đồ số 17, loại đất ở đô thị (ODT), tọa lạc tại Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Thắng


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 151/61A Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm Chính trị huyện Trà Ôn. Địa chỉ: đường Trưng Nhị, Khu 5, thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long


5. Tên đơn vị có tài sản:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Trà Ôn


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 31A, đường Lê Văn Duyệt, khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền sử dụng đất (giao đất) có thu tiền sử dụng đất đối với 02 thửa đất. Cụ thể: Thửa số 01: Tách thửa đất 265, tờ bản đồ số 17, diện tích 139m2, loại đất ở đô thị (ODT), tọa lạc tại Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Thửa số 02: Tách thửa đất 265, tờ bản đồ số 17, diện tích 73m2, loại đất ở đô thị (ODT), tọa lạc tại Khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-05-2023 07:30 đến ngày: 05-06-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 17-05-2023 07:30 đến ngày: 05-06-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

08-06-2023 08:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0911194884


12. Địa chỉ Email:

daugiaminhthang2017@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

MINHTHANG1611605


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like