1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

6/4 Mạc Thái Tổ (tổ 43), Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Hội trường Công ty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh – Quốc lộ 22B, Xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Công ty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Quốc lộ 22B, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền khai thác mủ cao su tại các Nông trường cao su của Công ty TNHH MTV 30/4 Tây Ninh: Đồng Rùm 195,0076, lô 1 – Tân Hòa 187,6115, lô 2 – Tân Hòa 11,6325.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 31-03-2023 08:00 đến ngày: 14-04-2023 16:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 31-03-2023 08:00 đến ngày: 14-04-2023 16:00


10. Thời gian bán đấu giá:

17-04-2023 14:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02836208369


12. Địa chỉ Email:

hopdanhbactrungnam@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

BacTrungNam394013103


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like