1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM


4. Địa điểm bán đấu giá:

Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM


5. Tên đơn vị có tài sản:

Cơ sở II trường Đại học Ngoại thương tại Tp. HCM (VJCC)


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền khai thác hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ tại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. HCM (VJCC).


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 03-04-2023 08:00 đến ngày: 14-04-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 12-04-2023 08:00 đến ngày: 14-04-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

17-04-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0707021031


12. Địa chỉ Email:

daugiavanthanhan@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

vanthanhan2823003


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like