1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


4. Địa điểm bán đấu giá:

Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


5. Tên đơn vị có tài sản:

Bệnh viện Mắt Huế


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Khu Quy hoạch Vỹ Dạ 7, Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Bệnh viện Mắt Huế gồm 04 lô (nhà giữ xe bệnh nhân, nhà căng tin, quầy kính, nhà thuốc bệnh viện).


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 26-04-2023 08:00 đến ngày: 16-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 09-05-2023 08:00 đến ngày: 10-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

19-05-2023 15:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0835052736


12. Địa chỉ Email:

sutudeki@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

THUATHIENHUE1704012023


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like