1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

địa chỉ: Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BRVT, Số 83 Đồ Chiểu, phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Hội Đông Y tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

địa chỉ: 34 – 36 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền cho thuê mặt bằng tầng dưới có diện tích 60m2 để làm Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 27-04-2023 00:00 đến ngày: 19-05-2023 15:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 08-05-2023 00:00 đến ngày: 09-09-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

22-05-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0978860898


12. Địa chỉ Email:

hao8384@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

trungtamdichvudaugiataisantinhbrvt242264


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like