1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh RBA


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 7, ngõ 47 phố Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn, tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

tổ 7, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền cho thuê kinh doanh dịch vụ ngoài giờ sân bê tông nhựa Quảng trường nhà văn hóa tỉnh Bắc Kạn và sân vườn khuôn viên hai bên Nhà văn hóa tỉnh.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-03-2023 00:00 đến ngày: 28-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 10-03-2023 00:00 đến ngày: 22-03-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

10-03-2023 00:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02093872327


12. Địa chỉ Email:

phonghanhchinhtonghopbk@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến tỉnh Bắc Kạn010903


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like