1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang – số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Kho bạc nhà nước An Giang


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 02 Nguyễn Đăng Sơn, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá máy phát điện 85 KVA đã qua sử dụng, nhãn hiệu Kohler.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-03-2023 07:00 đến ngày: 27-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 23-03-2023 07:00 đến ngày: 24-03-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

30-03-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0296 3 857 763


12. Địa chỉ Email:

phongnghiepvudgag@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

ANGIANG1903022023


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like