1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa. Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


5. Tên đơn vị có tài sản:

Ủy ban nhân dân xã Cam Phước Tây


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Thôn Thủy Văn 1, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá máy đào hiệu KOMATSU PC120, gầu 0,5 m3, màu vàng. Chất lượng còn lại 20% (không có giấy tờ).


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 18-05-2023 08:00 đến ngày: 26-05-2023 16:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 22-05-2023 07:00 đến ngày: 23-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

31-05-2023 08:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0936048557


12. Địa chỉ Email:

nguyenleyenphuong79@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

khanhhoa1941605


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like