1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất


5. Tên đơn vị có tài sản:

Viễn thông Kiên Giang


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 25 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá lô tài sản thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2022 và lô sắt phế liệu của VNPT Kiên Giang.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-03-2023 08:00 đến ngày: 24-03-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 20-03-2023 00:00 đến ngày: 21-03-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

27-03-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0292. 383 1982


12. Địa chỉ Email:

daugiangothongnhat@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

ngothongnhat16810032023


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like