1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 9 phố Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nôi


4. Địa điểm bán đấu giá:

Số 9 phố Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội


5. Tên đơn vị có tài sản:

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 159 phố Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá lô phương tiện vận tải gồm 02 xe ô tô đã qua sử dụng.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 04-04-2023 08:00 đến ngày: 11-04-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 10-04-2023 08:30 đến ngày: 11-04-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

14-04-2023 14:30


11. Số điện thoại liên hệ:

090.322.9154


12. Địa chỉ Email:

hoangvpp@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

bqldadd178313


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like