1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang


5. Tên đơn vị có tài sản:

Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến đá An Giang


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

khóm Tô Bình, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá lô 02 xe đào (đã qua sử dụng): Solar Daewoo 280 (BSL1) và Solar Daewoo 280 (BSL7).


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 30-03-2023 07:00 đến ngày: 17-04-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 13-04-2023 07:00 đến ngày: 14-04-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

20-04-2023 08:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0296 3 857 763


12. Địa chỉ Email:

phongnghiepvudgag@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

ANGIANG1903022023


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like