1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Đại Phát


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Tầng 4, số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://daugiaviet.vn/


5. Tên đơn vị có tài sản:

Viện Thủy điện và năng lượng tái tạo


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 8 ngõ 95 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá hệ thống đo đường, điều tốc cũ hết khấu hao (hỏng, đã qua sử dụng).


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 10-03-2023 08:00 đến ngày: 20-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 16-03-2023 08:00 đến ngày: 17-03-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

23-03-2023 15:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0912668011


12. Địa chỉ Email:

ptckt.ihr@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Vienthuydienvanangluongtaitao 512022L20903


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like