1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/C: Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng)


5. Tên đơn vị có tài sản:

Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bảo Lâm


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Tổ 16, TT Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá gỗ keo cây đứng, chỉ tiêu khai thác trắng rừng trồng năm 2023. Tổng khối lượng tài sản: 472,135 m3; địa chỉ tại xã Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (Tiểu khu 404: Khoảnh 9 lô a2, khoảnh 6 lô a1).


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 08-03-2023 07:30 đến ngày: 27-03-2023 17:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 23-03-2023 07:30 đến ngày: 24-03-2023 17:30


10. Thời gian bán đấu giá:

30-03-2023 10:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0933362945


12. Địa chỉ Email:

kdanh@ymail.com


13. Mã chuyển khoản:

dglamdong060803


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like