1. Loại nội dung:

Đấu giá cho thuê tài sản công của Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang.


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang.


4. Địa điểm bán đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang; số 738 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Ngã ba, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá cho thuê phòng ký túc xá, cho thuê mặt bằng căng tin, cho thuê mặt bằng bãi giữ xe, cho thuê sân bóng của Trường Trung cấp Việt – Hàn Phú Quốc.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-02-2023 07:00 đến ngày: 07-03-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 23-02-2023 07:00 đến ngày: 24-02-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

10-03-2023 13:30


11. Số điện thoại liên hệ:

02973717279


12. Địa chỉ Email:

daugiakgap@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

KIENGIANG10310322


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like