1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trường Tiểu học Mỹ An (Ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trường Tiểu học Mỹ An


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá cho thuê mặt bằng căng tin nằm trong khuôn viên của Trường Tiểu học Mỹ An (căng tin điểm Mỹ Phước và căng tin điểm Thân Hòa Tây). Thời gian cho thuê: 03 năm (tính là 27 tháng). Đơn giá khởi điểm cho thuê: 2.250.000 đồng/năm. Tổng giá khởi điểm (03 năm): 6.750.000 đồng/căng tin.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-02-2023 07:30 đến ngày: 27-02-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 23-02-2023 07:30 đến ngày: 24-02-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

02-03-2023 09:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0966607744


12. Địa chỉ Email:

nguyenthanhtrung12101976@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Thanhnam251702


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like