1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa (Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An).


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá cho thuê mặt bằng bãi giữ xe gắn máy nằm trong khuôn viên của Trung tâm Y tế huyện Thạnh Hóa. Diện tích cho thuê 200m2 (8m x 25m), đơn giá cho thuê 2.900.000 đồng/tháng, thời gian cho thuê 02 năm (24 tháng). Tổng giá khởi điểm (24 tháng): 69.600.000 đồng.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 17-02-2023 07:30 đến ngày: 03-03-2023 16:30


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 01-03-2023 07:30 đến ngày: 02-03-2023 16:30


10. Thời gian bán đấu giá:

08-03-2023 14:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0966607744


12. Địa chỉ Email:

nguyenthanhtrung12101976@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Thanhnam261702


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like