1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

SN 29, ngõ 40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trụ sở Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh


5. Tên đơn vị có tài sản:

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Ninh Bình


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Đường Phan Chu Trinh, phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá cho thuê ki ốt và dịch vụ trông giữ xe, gồm: Tài sản 1: Gói thầu cho thuê ki ốt bán hàng và căng tin tại khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Ninh Bình trong thời gian 02 năm. Tài sản 2: Dịch vụ trông giữ xe ô tô 16 chỗ trở xuống và dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy tại nhà xe nhân dân của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Ninh Bình trong thời gian 01 năm.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 20-02-2023 00:00 đến ngày: 28-02-2023 16:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 21-02-2023 00:00 đến ngày: 22-02-2023 00:00


10. Thời gian bán đấu giá:

03-03-2023 08:00


11. Số điện thoại liên hệ:

02293.882.885


12. Địa chỉ Email:

daugiataisantuanlinh@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

tuanlinh061402


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like