1. Loại nội dung:

Quyền sử dụng đất gồm 18 lô đất thuộc khu A2, khu dân cư Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Phúc


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

số 02, Phong Châu, phường Phú Hội, thành phố Huế


4. Địa điểm bán đấu giá:

Hội trường UBND phường Hương Vân


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Trà


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

113 Cách mạng tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá 18 lô đất thuộc khu A2, khu dân cư Tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 26-04-2023 09:00 đến ngày: 23-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 26-04-2023 09:00 đến ngày: 23-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

26-05-2023 08:00


11. Số điện thoại liên hệ:

0363175175


12. Địa chỉ Email:

daugiavanphuc@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

congtydaugiahopdanhvanphuc 02 2604


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like