1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng


4. Địa điểm bán đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng (Hội trường tầng 03) – Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán trữ, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

Số 2B đường Thất Khê, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá 01 xe ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu FORD, số loại EVEREST, sản xuất năm 2009; số khung: MNCLS4D70A; số máy: G6385742; biển kiểm soát 15M-00123 đã qua sử dụng và 01 xe ô tô 6 chỗ, nhãn hiệu TOYOTA, số loại HIACE VAN, sản xuất năm 2000; số khung: RZH112-9000095; số máy: 2430907, biển kiểm soát 16A-0610 đã qua sử dụng.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 26-04-2023 07:30 đến ngày: 15-05-2023 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 08-05-2023 07:30 đến ngày: 09-05-2023 17:00


10. Thời gian bán đấu giá:

18-05-2023 14:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0936930494


12. Địa chỉ Email:

nguyenconghaistphp@gmail.com


13. Mã chuyển khoản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng 02214


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like