1. Loại nội dung:

Đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang


4. Địa điểm bán đấu giá:

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang – thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang


5. Tên đơn vị có tài sản:

Bệnh viên Đa khoa khu vực Bắc Quang


6. Địa chỉ đơn vị có tài sản:

thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá 01 xe ô tô cứu thương (hết niên hạn sử dụng); nhãn hiệu: Toyota Landcriser.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ ngày: 26-04-2023 07:30 đến ngày: 09-05-2023 16:00


9. Thời gian xem tài sản

từ ngày: 27-04-2023 07:30 đến ngày: 28-04-2023 16:00


10. Thời gian bán đấu giá:

12-05-2023 09:30


11. Số điện thoại liên hệ:

02193.864.603


12. Địa chỉ Email:

dgts.stp@hagiang.gov.vn


13. Mã chuyển khoản:

HAGIANG060812


“Văn phòng luật sư quốc tế Hoàng Gia”:

You may also like